top of page

Fri, 20 Sept

|

Llandeilo

TAIR - Gwenllian

A weekend of storytelling, pilgrimage and ceremony for women.

Registration is closed
See other events
TAIR - Gwenllian
TAIR - Gwenllian

Time & Location

20 Sept 2024, 18:30 – 22 Sept 2024, 18:00

Llandeilo, Llandeilo SA19, UK

About the event

Scroll down for Welsh

TAIR: Daughters of Earth and Time was created and performed by storyteller and singer Esyllt Harker in 2012. For Esyllt, that performance was ‘just the beginning’ of the work’s journey. Sadly, she died before being able to develop it further.

Now, in 2024, Chwedl, the Women's Storytelling Sisterhood of Wales, is proud to share Esyllt’s notes and research over three Tair weekends, stretching across a year and a day.

We invite women in Wales, and further afield, to explore and develop Esyllt’s work with us. You may attend all three workshops or just one. All women, and those who identify as women, are welcome.

TAIR, meaning ‘three’ in Welsh, tells the stories of three Welsh women from story, history and poetry:

• Elen, immortalised in the Mabinogion tale, ‘Breuddwyd Macsen Wledig / The Dream of Macsen Wledig’.

• Gwenllian, the Welsh warrior princess, whose death on the battlefield at the hands of the Normans is a seminal event in our Nation’s history.

• Heledd, who is mentioned in the long poem ‘Canu Heledd/ Heledd’s Song’, which dates from around the 9th century.

The journey begins on 31stMay 2024 with Cath Little, Angharad Owen and Claire Mace, exploring Elen’s story and her mythic landscape in and around North West Wales, through listening to her story, visiting her places, and exploring storytelling tools and techniques. For more details of this weekend and to book a place, please visit:  Eventbrite: Tair - Elen

On 20 September 2024, we head to south-west Wales to join Angharad Wynne for a weekend weaving history, story, pilgrimage and ceremony as we walk the land of Gwenllian’s rebel court and the battlefield where she died. Details for this weekend are currently being finalised, but you can put your name on a list to receive full details as soon as they become available. The cost will be in the region of £75 for the weekend. You will need to organise your own accommodation and meals. 

In Spring 2025 the journey moves to the Welsh Marches, to walk Heledd’s land.

The journey will conclude after a year and a day, on 1st June 2025, when all who have taken part will have the opportunity to come together in celebration.

You can come to all the workshops or just to one. All women, and those who identify as women, are welcome.

*******************************************************************************************************************************************************************

Blwyddyn a diwrnod o straeon merched, wedi’u hysbrydoli gan waith y storïwraig Esyllt Harker

Crëwyd a pherfformiwyd TAIR: Marched Daear ag Amser gan y storïwr a chantores, Esyllt Harker, yn 2012. I Esyllt, ‘mond dechrau’ y daith oedd y perfformiad hwnnw. Yn anffodus, bu farw cyn iddi allu ei ddatblygu ymhellach.

Nawr, yn 2024, deng mlynedd ers ei marwolaeth, mae Chwedl yn falch o’r cyfle i rannu nodiadau ac ymchwil Esyllt dros dri phenwythnos Tair, yn ymestyn ar draws blwyddyn a diwrnod.

Rydym yn gwahodd gwragedd yng Nghymru, a thu hwnt, i ymuno a ni i archwilio a datblygu gwaith Esyllt. Cewch ddod i'r tri gweithdy neu dim ond i un. Mae croeso i bob menyw, a'r rhai sy'n uniaethu fel merch.

Mae TAIR, yn adrodd straeon tair Cymraes: un o stori, un o hanes ac un o farddoniaeth:

• Elen, wedi ei hanfarwoli yn chwedl y Mabinogi, ‘Breuddwyd Macsen Wledig.’

• Gwenllian, y dywysoges arfog, y mae ei marwolaeth ar faes y gad yn nwylo'r Normaniaid yn rhan annatod o hanes ein Cenedl.

• Heledd, y sonnir amdani yn yr hengerdd ‘Canu Heledd’, o’r 9fed ganrif.

Bydd ein taith yn cychwyn ar 31 Mai 2024, gyda Cath Little, Angharad Owen a Claire Mace, yn ein tywys i dirwedd stori Elen yng Ngogledd Orllewin Cymru. Cewn wrando ar ei stori, ymweld â safleodd y chwedl, ac archwilio technegau adrodd straeon. Am fanylion pellach am y penwythnos yma ac i archabu lle, ewch i: Eventbite: Tair - Elen

Ar 20 Medi 2024 awn i dde-orllewin Cymru i ymuno ag Angharad Wynne am benwythnos o hanes, pererindod, stori a seremoni wrth i ni droedio tir llys Gwenllian a maes y gad lle bu farw. Mae manylion y penwythnos hwn yn cael eu cwblhau ar hyn o bryd, ond gallwch roi eich enw ar restr i dderbyn y manylion llawn cyn gynted ag y byddant ar gael. Bydd y gost tua £75 am y penwythnos. Bydd angen i chi drefnu eich llety a'ch lluniaeth eich hun.

Yng ngwanwyn 2025 mae’r daith yn symud i’r Gororau, i gerdded tir Heledd.

Bydd y siwrne yn dod i ben ar ôl blwyddyn a diwrnod, ar 1 Mehefin 2025, pan fydd cyfle i bawb sydd wedi cymryd rhan i ddod at ei gilydd i ddathlu.

Cewch ddod i'r holl weithdai neu dim ond i un. Mae croeso i bob menyw, ac i rheini sy'n uniaethu fel merch.

Tickets

  • Register your interest

    Let us know that you're interested so that we can keep you informed.

    £0.00
    Sale ended

Total

£0.00

Share this event

bottom of page